พระราชดำรัสในหลวง :) "อย่าไปหวังเลยว่า ชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม"