news ระบบจัดการข่าว

จองรถยนต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันนี้วันที่ : 16-ต.ค.-2564

การจองไม่สามารถจองก่อนเดินทาง 3 วันหรือจองล่วงหน้าเกินกว่า 45 วัน

ผู้โดยสารเกินว่า 10 คนให้จองเพิ่มอีกคัน

จองรถวันที่ 1-20 ของทุกเดือนวันที่ใช้รถเป็นวันที่ 1-31 ของเดือนถัดไปบันทึกข้อความจะเป็น "ในแผน"

จองรถวันที่ 21-31 ของทุกเดือนวันที่ใช้รถเป็นวันที่ 1-31 ของเดือนถัดไปบันทึกข้อความจะเป็น "นอกแผน"

จองรถวันที่ 1-31 ของทุกเดือนวันที่ใช้รถเป็นวันที่ในเดือนเดียวกันบันทึกข้อความจะเป็น "นอกแผน"

Username/Password ใช้ตัวเดียวกับที่สมัครเข้าใช้อินเตอร์ของสำนักงาน

* ติดต่องานยานพาหนะ สสจ.เชียงราย 053910309

: เข้าใช้ระบบ

ชื่อผู้ใช้ : *
รหัสผ่าน : *
 

กลุ่มยุทธศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

[ กลับหน้าหลัก ] [ จองห้องประชุมสำนักงาน ]

ใช้รถวันที่กลุ่มงานกิจกรรมสถานที่
04-พ.ย.-2564ยุทธศาสตร์ฯรับกองยุทธศาตร์และแผนนิเทศติดตามปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบหนังสือรับรองการตาย(08.00-16.30)จังหวัดเชียงราย
05-พ.ย.-2564ยุทธศาสตร์ฯรับกองยุทธศาตร์และแผนนิเทศติดตามปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบหนังสือรับรองการตาย(08.00-16.30)จังหวัดเชียงราย
06-พ.ย.-2564ยุทธศาสตร์ฯรับกองยุทธศาตร์และแผนนิเทศติดตามปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบหนังสือรับรองการตาย(08.00-16.30)จังหวัดเชียงราย
View 7423