news ระบบจัดการข่าว

26-เมษายน-2015

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # - ประกาศ :)
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
 • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมตาดสายรุ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ..

  : ทรัพยากรบุคคล,24-เม.ย.-2558,อ่าน 40, 
 • บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า 
 • ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา08.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า ..

  : ทรัพยากรบุคคล,24-เม.ย.-2558,อ่าน 43, 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลเชียงแสน 
 • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมหโยดม รพ.เชียงแสน ..

  : ทรัพยากรบุคคล,22-เม.ย.-2558,อ่าน 77, 
 • ดำเดินการสอบสปา 
 • ..

  : คุ้มครองผู้บริโภค,21-เม.ย.-2558,อ่าน 47, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมตาดสายรุ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ..

  : ทรัพยากรบุคคล,24-เม.ย.-2558$,อ่าน 40,
 • บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า

   ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา08.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า ..

  : ทรัพยากรบุคคล,24-เม.ย.-2558$,อ่าน 43,
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลเชียงแสน

   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมหโยดม รพ.เชียงแสน ..

  : ทรัพยากรบุคคล,22-เม.ย.-2558$,อ่าน 77,
 • ดำเดินการสอบสปา

    ..

  : คุ้มครองผู้บริโภค,21-เม.ย.-2558$,อ่าน 47,
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

    สมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานธุรการ-งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8 - 23 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น...

  : ทรัพยากรบุคคล,09-เม.ย.-2558$,อ่าน 166,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • เอกสารเพิ่มเติม ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดซื้อน้ำตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๘ รายการ (ฉบับปรับปรุง) (ครั้งที่สอง)

   เอกสารเพิ่มเติม ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดซื้อน้ำตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๘ รายการ (ฉบับปรับปรุง) (ครั้งที่สอง) ..

  : พัสดุ,21-เม.ย.-2558$,อ่าน 21,
 • ประกาศร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ (แพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลแม่สรวย

    ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ (แพทย์แผนไทย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น แบบเลขที่ พมร. 2/2557 จำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลพญาเม็งราย อำเภอพ..

  : พัสดุ,20-เม.ย.-2558$,อ่าน 16,
 • ประกาศร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและแม่และเด็ก ทางเดินเชื่อม 1 ชั้น ทางเดินเชื่อม 2 ชั้น รพ.แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    จังหวัดเชียงราย ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและแม่และเด็ก ทางเดินเชื่อม 1 ชั้น และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ..

  : พัสดุ,20-เม.ย.-2558$,อ่าน 16,
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดซื้อน้ำตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๘ รายการ (ฉบับปรับปรุง) (ครั้งที่สอง)

   ประกาศร่างขอบเขตของาน TOR โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๘ รายการ (ฉบับปรับปรุง) (ครั้งที่สอง) วันประกาศ-วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 20/04/2558-23/04/2558 ..

  : พัสดุ,20-เม.ย.-2558$,อ่าน 26,
 • ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน ๒ เครื่อง

   ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน ๒ เครื่อง วันประกาศ-วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 20/04/2558-23/04/2558 ..

  : พัสดุ,20-เม.ย.-2558$,อ่าน 10,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  ทพ.โคสิต อบสุวรรณ
  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

  นายสนิท อินทะรังษี
  หัวหน้างาน : ประชาสัมพันธ์

   ข่าว


   ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ


   ระบบสารสนเทศ

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 4 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 111904 คน
 • ∼ เมื่อวาน 230 คน

  ∼ วันนี้ 155 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 11915 คน

  ∼ เดือนนี้ 7430 คน

 • สมาชิก 1381 คน