news ระบบจัดการข่าว

22-พฤศจิกายน-2014

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # พระราชดำรัสในหลวง :) คิดให้รอบคอบ ก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรักษาความลับ ประกาศ : เริ่มใช้งานวันที่ 1 มกราคม 2558
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
 • ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างฯ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เชียงราย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 557 เวลา 09.00 น. ..

  : ทรัพยากรบุคคล,20-พ.ย.-2557,อ่าน 160, 
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 • กำหนดการสอบวันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,19-พ.ย.-2557,อ่าน 230, 
 • เอกสารประกอบการประชุม 
 • เอกสารประกอบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สามารถ download ได้ ตาม link ที่แนบมานี้ ..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,19-พ.ย.-2557,อ่าน 43, 
 • แนวปฏิบัติการรับผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา ของรพศ.ชร. 
 • แนวปฏิบัติการรับผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา รพศ.ชร. สำหรับการประชุมวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ..

  : โรคติดต่อ,18-พ.ย.-2557,อ่าน 28, 
 • ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ 
 • ..

  : แพทย์แผนไทย,18-พ.ย.-2557,อ่าน 26, 
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการลำดับที่1และ2ให้มารายงานตัวในวันที่ 17 พ.ย. 2557 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,14-พ.ย.-2557,อ่าน 198, 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
 • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เข้ารับการประเมินตาม วัน เวลา และสถานที่ในประกาศ ..

  : ทรัพยากรบุคคล,13-พ.ย.-2557,อ่าน 277, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

   ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างฯ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เชียงราย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 557 เวลา 09.00 น. ..

  : ทรัพยากรบุคคล,20-พ.ย.-2557$,อ่าน 160,
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

   กำหนดการสอบวันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,19-พ.ย.-2557$,อ่าน 230,
 • แนวปฏิบัติการรับผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา ของรพศ.ชร.

   แนวปฏิบัติการรับผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา รพศ.ชร. สำหรับการประชุมวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ..

  : โรคติดต่อ,18-พ.ย.-2557$,อ่าน 28,
 • ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

    ..

  : แพทย์แผนไทย,18-พ.ย.-2557$,อ่าน 26,
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

   ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการลำดับที่1และ2ให้มารายงานตัวในวันที่ 17 พ.ย. 2557 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,14-พ.ย.-2557$,อ่าน 198,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีที่ใช้ในระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.เวียงเชียงรุ้ง

   โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จะดำเนินการสอบราคาซื้อสารเคมีที่ใช้ในระบบประปาและรระบบบำบัดน้ำเสีย ..

  : ประชาสัมพันธ์,14-พ.ย.-2557$,อ่าน 16,
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

    จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) 2 ชั้น แบบเลขที่ ชส 1/2553 จำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดร..

  : พัสดุ,13-พ.ย.-2557$,อ่าน 28,
 • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด (ครั้งที่สอง)

   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด (ครั้งที่สอง) ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่วันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2557 และยื่นซองเสนอราค..

  : พัสดุ,11-พ.ย.-2557$,อ่าน 25,
 • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น (ครั้งที่สอง) จำนวน 1 เครื่อง

   ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบตั้งพื้น (ครั้งที่สอง) จำนวน 1 เครื่อง ประกาศพร้อมยื่นซอง 11/11/2557-24/11/2557 ในวันและเวลาราชการ ..

  : พัสดุ,11-พ.ย.-2557$,อ่าน 24,
 • ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารคลอด รพ.แม่สรวย

   โรงพยาบาลแม่สรวย ประกาสสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารคลอด ..

  : ประชาสัมพันธ์,10-พ.ย.-2557$,อ่าน 22,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  นางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ
  นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

  ภก.ปรีชา แก้วคำปา
  หัวหน้างาน : แพทย์แผนไทย

   ข่าว


   ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ


   ระบบสารสนเทศ

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 1 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 105990 คน
 • ∼ เมื่อวาน 380 คน

  ∼ วันนี้ 176 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 7854 คน

  ∼ เดือนนี้ 7209 คน

 • สมาชิก 1353 คน