news ระบบจัดการข่าว

30-สิงหาคม-2014

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # พระราชดำรัสในหลวง :) คำนึงถึงการมีชีวิตให้ “กว้างขวาง” มากกว่าการมีชีวิตให้ “ยืนยาว” ประกาศ :
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • แก้ไขการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีเฉพาะตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
 • แก้ไขการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เฉพาะตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โดยลำดับที่1-5 มารายงานตัวในวันที่ 28 ส.ค.57เวลา08.30 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,27-ส.ค.-2557,อ่าน 179, 
 • เอกสารความรู้เรื่องโรคอีโบล่า 
 • เอกสารความรู้เรื่องโรคอีโบล่า..

  : ระบาดวิทยา,27-ส.ค.-2557,อ่าน 53, 
 • เอกสารประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อฯ 
 • เอกสารประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อฯ..(กรณีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดจาก website ของสสจ.ได้ค่ะ )..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,26-ส.ค.-2557,อ่าน 31, 
 • เอกสารประกอบการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงเด็ก 
 • เอกสารประกอบการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงเด็กฯ โดย อ.มูมู่, อ.สง่า..วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,26-ส.ค.-2557,อ่าน 27, 
 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม 
 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชน ..

  : โรคติดต่อ,26-ส.ค.-2557,อ่าน 16, 
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
 • ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศแนบท้าย มารายงานตัวในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,25-ส.ค.-2557,อ่าน 1444, 
 • ประชาสัมพันธ์ ห้องย่อยวิชาการ เรื่อง  
 • ประชาสัมพันธ์ ห้องย่อยวิชาการ เรื่อง "DRG กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : ข้อเสนอใหม่สู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นธรรม" ในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉ..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,25-ส.ค.-2557,อ่าน 33, 
 • เพลงประกอบในโครงการ to be number one 
 • เพลงประกอบในโครงการ to be number one http://cro.moph.go.th/cppho/video/preteenage%2010_14.rar http://cro.moph.go.th/cppho/video/teenage%2015_21.rar..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,25-ส.ค.-2557,อ่าน 43, 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานตัว 8.30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ 09.00 น. ..

  : ทรัพยากรบุคคล,21-ส.ค.-2557,อ่าน 659, 
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง "นักวิชาการพัสดุ" 
 • ไฟล์แนบ ..

  : ทรัพยากรบุคคล,21-ส.ค.-2557,อ่าน 220, 
 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ครั้งที่สอง) 
 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ครั้งที่สอง) ผู้สนใจติดต่องานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร.0-5391-0335 ..

  : พัสดุ,19-ส.ค.-2557,อ่าน 140, 
 • แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557 
 • แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557 เพื่อใช้เป็นกรอรบแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ และใช้เป็นแนวทางหรือมาตรการควบคลุมป้องกันหรือลดความเสี..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,18-ส.ค.-2557,อ่าน 53, 
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งเ 
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 -19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.- 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,10-ส.ค.-2557,อ่าน 1680, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • แก้ไขการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีเฉพาะตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

   แก้ไขการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เฉพาะตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โดยลำดับที่1-5 มารายงานตัวในวันที่ 28 ส.ค.57เวลา08.30 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,27-ส.ค.-2557$,อ่าน 179,
 • เอกสารความรู้เรื่องโรคอีโบล่า

    เอกสารความรู้เรื่องโรคอีโบล่า..

  : ระบาดวิทยา,27-ส.ค.-2557$,อ่าน 53,
 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม

   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชน ..

  : โรคติดต่อ,26-ส.ค.-2557$,อ่าน 16,
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

   ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศแนบท้าย มารายงานตัวในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,25-ส.ค.-2557$,อ่าน 1444,
 • ประชาสัมพันธ์ ห้องย่อยวิชาการ เรื่อง

   ประชาสัมพันธ์ ห้องย่อยวิชาการ เรื่อง "DRG กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : ข้อเสนอใหม่สู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นธรรม" ในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉ..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,25-ส.ค.-2557$,อ่าน 33,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประชุม-อบรม

 • เอกสารประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อฯ

   เอกสารประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อฯ..(กรณีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดจาก website ของสสจ.ได้ค่ะ )..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,26-ส.ค.-2557$,อ่าน 31,
 • เอกสารประกอบการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงเด็ก

    เอกสารประกอบการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงเด็กฯ โดย อ.มูมู่, อ.สง่า..วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,26-ส.ค.-2557$,อ่าน 27,
 • โครงการอบรมเรื่อง แนวทางใหม่การควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

    ... ..

  : โรคติดต่อ,03-ก.ค.-2557$,อ่าน 119,
 • ไฟล์นำเสนอประชุมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

    .... ..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,03-ก.ค.-2557$,อ่าน 68,
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

    ตามไฟล์ที่แนบ ..

  : โรคติดต่อ,03-ก.ค.-2557$,อ่าน 95,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ

   ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ ประกาศพร้อมขายเอกสารประกวดราคาซื้อ28/08/2557 ถึงวันที่ 03/09/2557 กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 08/09/..

  : พัสดุ,27-ส.ค.-2557$,อ่าน 14,
 • ประกาศสอบราคาเช่าเหมาวงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

   ประกาศสอบราคาเช่าเหมาวงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๑ รายการ ประกาศ/ยื่นซองสอบราคาวันที่ 26/08/2557ถึงวันที่ 05/09/2557 เปิดซองสอบราคาวันที่ 08/10/2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นตันไป ..

  : พัสดุ,26-ส.ค.-2557$,อ่าน 11,
 • ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาเช่า ระหว่างวันที่ 18/08/2557 ถึง 26/08/2557 ราคาชุดละ500.-บาท ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ..

  : พัสดุ,17-ส.ค.-2557$,อ่าน 31,
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศวันที่ 14/08/2557 ถึงวันที่ 19/08/2557 ยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อวันที่ 25/08/2557 เวลา 10.00 น ถึง..

  : พัสดุ,14-ส.ค.-2557$,อ่าน 24,
 • ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ

   ประกาศร่าง TOR โครงจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ ประกาศ 13/08/2557 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์19/08/2557 ..

  : พัสดุ,13-ส.ค.-2557$,อ่าน 31,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   บทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ


  6 วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรค ‘ตาแดง’

  “โรคตาแดง” ถือเป็นอีกโรคหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆ เชื่อได้ว่าเกือบทุกคนอาจจะต้องเคยผ่านประสบการณ์การเป็นโรคตาแดงกันมาบ้าง และที่จะมีการพูดถึงเป็นประจำสมัยตอนเป็นเด็กก็คือ เมื่อเพื่อนเป็นโรคตาแดงแล้วห้าม..

  : ประชาสัมพันธ์,29-ส.ค.-2557,อ่าน 2, 

  คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

  จากกรณีพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ กินี ไลบีเรีย เซียร์ร่าเลโอน และเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย นั้น สำหรับในประเทศไทย ยังไม่เคยพบมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไ..

  : ประชาสัมพันธ์,28-ส.ค.-2557,อ่าน 7, 

  ประโยชน์จากกล้วย 4 วัย

  กล้วย ผลไม้ที่ใครๆ ก็ชอบ แต่ทราบกันหรือเปล่าว่า กล้วยแต่ละแบบนั้นก็ให้ประโยชน์ต่างกัน 1. กล้วยดิบ มีสารฝาดสมานชื่อ แทนนิน ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ช่วยป้องกั..

  : ประชาสัมพันธ์,21-ส.ค.-2557,อ่าน 27, 

  7 นิสัย สร้างปัญหาเพิ่มหน้าท้อง

  คงไม่ดีแน่หากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคุณนั้น ส่งผลให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงไป จนหลากคนต้องร้องทักขณะแหวกว่ายอยู่ริมสระ โดยเฉพาะ "ห่วงยางหน้าท้อง" ที่ได้มาจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ หรือแม้..

  : ประชาสัมพันธ์,14-ส.ค.-2557,อ่าน 35, 

  รู้จัก "อีโบลา" ก่อนจะแตกตื่น

  การระบาดของ "อีโบลา" ในแอฟริกาตะวันตก ที่ยังไม่มีทีท่าจะควบคุมโรคได้ นับเป็นการระบาดของอีโบลาที่ใหญ่ที่สุด นับจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 มีผู้ป่วยในการระบาดครั้งนี้ 779 ราย เสียชีวิต 481 ราย ใน 3 ประเ..

  : ประชาสัมพันธ์,07-ส.ค.-2557,อ่าน 64, 

    * ดูบทความย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  ภก.ปกรชัย ดีเป็นธรรม
  เภสัชกรเชี่ยวชาญ

  นางสุรีย์ ลิขิตลิขสิทธิ์
  หัวหน้ากลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

   สำรวจความคิดเห็น

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 2 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 100285 คน
 • ∼ เมื่อวาน 358 คน

  ∼ วันนี้ 93 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 7524 คน

  ∼ เดือนนี้ 9655 คน

 • สมาชิก 1306 คน
 •  ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

  จองรถสำนักงาน

  จองห้องประชุมสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ

  Untitled Document

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  กลุ่มงานใน สสจ.

  สสอ.

  รพ.

  อื่นๆ