news ระบบจัดการข่าว

01-มีนาคม-2015

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # พระราชดำรัสในหลวง :) มีมารยาทและอดทนกับคนที่สูงวัยกว่าเสมอ ประกาศ :
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุข 
 • ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่สธ.0920.05/ว254 ศูนย์อนามัยที่ 10 แจ้งเลื่อนการประชุม จากวันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นวันที 16 มีนาคม 2558 สถานที่เดิม ..

  : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ,27-ก.พ.-2558,อ่าน 13, 
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 
 • เกณ ฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,27-ก.พ.-2558,อ่าน 7, 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลพญาเม็งราย 
 • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชงโค โรงพยาบาลพญาเม็งราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,25-ก.พ.-2558,อ่าน 77, 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลเทิง 
 • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเทิง ..

  : ทรัพยากรบุคคล,25-ก.พ.-2558,อ่าน 61, 
 • การฝึกอบรมเรื่องการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม วันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ค่าลงทะเบียน คนละ 10,000 บาท ..

  : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ,25-ก.พ.-2558,อ่าน 11, 
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีน MR แก่ประชากรกลุ่มอายุ 2 ปีครึ่งถึง 7ปีและติดตามการให้วัคซีน dTฯ 
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีน MR แก่ประชากรกลุ่มอายุ 2 ปีครึ่งถึง 7ปีและติดตามการให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20-50 ปี ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : โรคติดต่อ,25-ก.พ.-2558,อ่าน 66, 
 • สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดเชียงราย 
 • สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดเชียงราย..

  : เอดส์,25-ก.พ.-2558,อ่าน 17, 
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.แม่ฟ้าหลวง 
 • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง..

  : ทรัพยากรบุคคล,24-ก.พ.-2558,อ่าน 77, 
 • โรงพยาบาลเทิงรับสมัครบุคคลในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ-งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเทิง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. - 6 มี.ค.58 ..

  : ทรัพยากรบุคคล,23-ก.พ.-2558,อ่าน 57, 
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รพร.เชียงของ 
 • ..

  : ทรัพยากรบุคคล,20-ก.พ.-2558,อ่าน 203, 
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รพ.แม่จัน 
 • ..

  : ประชาสัมพันธ์,20-ก.พ.-2558,อ่าน 123, 
 • ผลกระทบปัญหาหมอกควันสำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 
 • แผ่นพับ..

  : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ,20-ก.พ.-2558,อ่าน 35, 
 • ผลกระทบปัญหาหมอกควันสำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 
 • แผ่นพับ..

  : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ,20-ก.พ.-2558,อ่าน 21, 
 • ผลกระทบปัญหาหมอกควันสำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 
 • แผ่นพับปัญหาหมอกควันที่ผลต่อผู้ป่วยทางเดินหายใจ..

  : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ,20-ก.พ.-2558,อ่าน 19, 
 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงปลายฤดูหนาวและหมอกลงจัด 
 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงปลายฤดูหนาวและหมอกลงจัด เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคทั้งตนเอง ครอบครัว..

  : โรคติดต่อ,20-ก.พ.-2558,อ่าน 16, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

  เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุข

    ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่สธ.0920.05/ว254 ศูนย์อนามัยที่ 10 แจ้งเลื่อนการประชุม จากวันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นวันที 16 มีนาคม 2558 สถานที่เดิม ..

  : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ,27-ก.พ.-2558$,อ่าน 13,
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558

   เกณ ฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,27-ก.พ.-2558$,อ่าน 7,
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลพญาเม็งราย

   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชงโค โรงพยาบาลพญาเม็งราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,25-ก.พ.-2558$,อ่าน 77,
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลเทิง

   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเทิง ..

  : ทรัพยากรบุคคล,25-ก.พ.-2558$,อ่าน 61,
 • การฝึกอบรมเรื่องการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม วันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ค่าลงทะเบียน คนละ 10,000 บาท ..

  : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ,25-ก.พ.-2558$,อ่าน 11,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศร่างTORน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๘ รายการ (ฉบับปรับปรุง)

   ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง) วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 17/02/2558-20/02/2558 ..

  : พัสดุ,17-ก.พ.-2558$,อ่าน 37,
 • ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 03/02/2588 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 06/02/2558 ..

  : พัสดุ,03-ก.พ.-2558$,อ่าน 99,
 • ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลีนิค ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลีนิค ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ราคาชุดละ 500 บา..

  : พัสดุ,28-ม.ค.-2558$,อ่าน 65,
 • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่สอง)

   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่สอง) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และยื่นซองเสนอราคาไ้ดที่ งานธุรการ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณส..

  : พัสดุ,19-ม.ค.-2558$,อ่าน 43,
 • แก้ไขประกาศสอบราคา

    ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลดอยหลวง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ซึ่งกำหนดยื่นซองตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ..

  : พัสดุ,16-ม.ค.-2558$,อ่าน 54,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  ภก.ปกรชัย ดีเป็นธรรม
  เภสัชกรเชี่ยวชาญ

  นางสุรีย์ ลิขิตลิขสิทธิ์
  หัวหน้ากลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

   ข่าว


   ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ


   ระบบสารสนเทศ

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 2 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 106531 คน
 • ∼ เมื่อวาน 0 คน

  ∼ วันนี้ 5 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 6828 คน

  ∼ เดือนนี้ 5 คน

 • สมาชิก 1354 คน