news ระบบจัดการข่าว

26-พฤษภาคม-2015

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # - ประกาศ :)
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา ..

  : ทรัพยากรบุคคล,20-พ.ค.-2558,อ่าน 224, 
 • การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขในสังกัด จัดส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ น..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,20-พ.ค.-2558,อ่าน 55, 
 • ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 
 • ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ..

  : ทรัพยากรบุคคล,18-พ.ค.-2558,อ่าน 99, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลป่าแดด

   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลป่าแดด ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ..

  : ทรัพยากรบุคคล,25-พ.ค.-2558$,อ่าน 12,
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา ..

  : ทรัพยากรบุคคล,20-พ.ค.-2558$,อ่าน 224,
 • การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขในสังกัด จัดส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ น..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,20-พ.ค.-2558$,อ่าน 55,
 • ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ

    ..

  : ทรัพยากรบุคคล,19-พ.ค.-2558$,อ่าน 166,
 • ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

   ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ..

  : ทรัพยากรบุคคล,18-พ.ค.-2558$,อ่าน 99,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ 100 %แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ 100 %แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อ..

  : พัสดุ,20-พ.ค.-2558$,อ่าน 11,
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ (แพทย์แผนไทย) โดยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

    จังหวัดเชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ (แพทย์แผนไทย) 1 หลัง ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขายแบบรูประกว่..

  : พัสดุ,14-พ.ค.-2558$,อ่าน 24,
 • ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง-

   ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ประกาศ-วันสิ้นสุดรับฟังคำวิ..

  : พัสดุ,30-เม.ย.-2558$,อ่าน 31,
 • ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 8 พ..

  : พัสดุ,29-เม.ย.-2558$,อ่าน 73,
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุ้นหัวใจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุ้นหัวใจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เ..

  : พัสดุ,29-เม.ย.-2558$,อ่าน 31,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  นางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ
  นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

  น.ส.มาลีวัลย์ ศรีวิลัย
  หัวหน้ากลุ่มงาน : พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

   ข่าว


   ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ


   ระบบสารสนเทศ

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 1 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 114608 คน
 • ∼ เมื่อวาน 437 คน

  ∼ วันนี้ 9 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 9147 คน

  ∼ เดือนนี้ 7433 คน

 • สมาชิก 1392 คน