news ระบบจัดการข่าว

22-ธันวาคม-2014

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # พระราชดำรัสในหลวง :) เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย ประกาศ : 11
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 • ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ลำดับที่ 1-2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างฯ ในวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เชียงราย..

  : ทรัพยากรบุคคล,22-ธ.ค.-2557,อ่าน 83, 
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)การจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ 
 • ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ ๑. ความเป็นมา ตามที่โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สถานบริการสาธารณ..

  : พัสดุ,20-ธ.ค.-2557,อ่าน 11, 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขชุมชนและสาขาทันตสาธารณสุข หลักสูตร 4 ปี)  
 • ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เ ..

  : ทรัพยากรบุคคล,19-ธ.ค.-2557,อ่าน 109, 
 • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 2558 อัพเดทวันที่ 18 ธ.ค 57 
 • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 2558 อัพเดทวันที่ 18 ธ.ค 57 ..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,18-ธ.ค.-2557,อ่าน 58, 
 • Download ประมาณการเป้าหมายฉีดวัคซีน dT กลุ่ม 20-50ปี 
 • Download ประมาณการเป้าหมายฉีดวัคซีน dT กลุ่ม 20-50ปี ล่าสุด หากมีปัญหาแจ้งงานข้อมูล 053910351 รหัสผ่านแจ้งทา facebook กลุ่ม jhcis 21 แฟ้ม..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,17-ธ.ค.-2557,อ่าน 186, 
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนdTแก่ประชาชน 
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนdTแก่ประชาชรกลุ่มอายุ 20-50ปี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล อ.เมือง จังหวัดเชียงราย..

  : โรคติดต่อ,16-ธ.ค.-2557,อ่าน 81, 
 • เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมความพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
 • เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมความพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย..

  : โรคติดต่อ,16-ธ.ค.-2557,อ่าน 21, 
 • รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2558 (Template) 
 • รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2558 (Template)..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,15-ธ.ค.-2557,อ่าน 118, 
 • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง ของโรงพยาบาล ตำแหน่งเภสัชกร 
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 - 24 ธันวาคม 2557 ที่ งานธุรการ- งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ โณงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ในวัน เวลา ราชการ ..

  : ทรัพยากรบุคคล,12-ธ.ค.-2557,อ่าน 104, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

   ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ลำดับที่ 1-2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างฯ ในวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เชียงราย..

  : ทรัพยากรบุคคล,22-ธ.ค.-2557$,อ่าน 83,
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขชุมชนและสาขาทันตสาธารณสุข หลักสูตร 4 ปี)

   ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เ ..

  : ทรัพยากรบุคคล,19-ธ.ค.-2557$,อ่าน 109,
 • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 2558 อัพเดทวันที่ 18 ธ.ค 57

   ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 2558 อัพเดทวันที่ 18 ธ.ค 57 ..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,18-ธ.ค.-2557$,อ่าน 58,
 • Download ประมาณการเป้าหมายฉีดวัคซีน dT กลุ่ม 20-50ปี

    Download ประมาณการเป้าหมายฉีดวัคซีน dT กลุ่ม 20-50ปี ล่าสุด หากมีปัญหาแจ้งงานข้อมูล 053910351 รหัสผ่านแจ้งทา facebook กลุ่ม jhcis 21 แฟ้ม..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,17-ธ.ค.-2557$,อ่าน 186,
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนdTแก่ประชาชน

   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนdTแก่ประชาชรกลุ่มอายุ 20-50ปี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล อ.เมือง จังหวัดเชียงราย..

  : โรคติดต่อ,16-ธ.ค.-2557$,อ่าน 81,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)การจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ

   ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ ๑. ความเป็นมา ตามที่โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สถานบริการสาธารณ..

  : พัสดุ,20-ธ.ค.-2557$,อ่าน 11,
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง ณ รพ.ดอยหลวง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

    ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ก่อสร..

  : พัสดุ,13-ธ.ค.-2557$,อ่าน 24,
 • ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 Lux หลอด LED

   ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่องสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 Lux หลอด LED จำนวน 1 ชุด ประกาศพร้อมยื่นซองสอบราคาซื้อ09/12/2557-19/12/2557 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22/12/2557 ต..

  : พัสดุ,09-ธ.ค.-2557$,อ่าน 28,
 • ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ

   ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิต (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่วันที่ 9-19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. แ..

  : พัสดุ,09-ธ.ค.-2557$,อ่าน 27,
 • ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 16 ครอบครัว (32 ห้อง) โรงพยาบาลดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

    ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลดอยหลวง อำเภอดอยหลวง จังหวัด..

  : พัสดุ,08-ธ.ค.-2557$,อ่าน 24,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  นางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ
  นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

  นางอังคนี จ.ผลิต
  หัวหน้ากลุ่มงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

   ข่าว


   ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ


   ระบบสารสนเทศ

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 2 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 108316 คน
 • ∼ เมื่อวาน 179 คน

  ∼ วันนี้ 269 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 9643 คน

  ∼ เดือนนี้ 6588 คน

 • สมาชิก 1372 คน