news ระบบจัดการข่าว

24-เมษายน-2014

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # พระราชดำรัสในหลวง :) ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพียงใด สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้ ประกาศ :
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานวิชาการและสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่๖ ปี ๒๕๕๗ 
 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่๖ ปี ๒๕๕๗ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ก.ค. ๕๗ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ และนำเสนอผลงานวิชาการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้..

  : โรคติดต่อ,24-เม.ย.-2557,อ่าน 6, 
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - ..

  : ทรัพยากรบุคคล,21-เม.ย.-2557,อ่าน 1575, 
 • ประชุมวิชาการ การดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือก 
 • ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปัญญาตะวันออก:มิติความหลากหลายกับการผสมผสานสู่บำบัดทางการพยาบาลและการเตรียมตัวสู่อาเซี่ยน"..

  : แพทย์แผนไทย,11-เม.ย.-2557,อ่าน 44, 
 • การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน 
 • ด้วยขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดเจ็บป่วยที่เกิดจากอากาศร้อน ทางกรมควบคุมโรคจึงออกประกาศแจ้งเตือน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการป..

  : โรคติดต่อ,10-เม.ย.-2557,อ่าน 32, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานวิชาการและสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่๖ ปี ๒๕๕๗

   สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่๖ ปี ๒๕๕๗ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ก.ค. ๕๗ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ และนำเสนอผลงานวิชาการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้..

  : โรคติดต่อ,24-เม.ย.-2557$,อ่าน 6,
 • สธ.เผย ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายยาต้านไวรัสโอเชลทามีเวียร์ให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่

   สาธารณสุข เตือนประชาชนที่มีอาการไข้หวัด เป็นไข้ ไอ มีเสมหะ ขอให้หยุดพักผ่อนอยู่ในบ้าน หากไข้ไม่ลดใน 2 วันอาจป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องไปพบแพทย์รักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว เพื่อลดการเสียชีวิต ขณะนี้กระทร..

  : ประชาสัมพันธ์,22-เม.ย.-2557$,อ่าน 6,
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - ..

  : ทรัพยากรบุคคล,21-เม.ย.-2557$,อ่าน 1575,
 • ประชุมวิชาการ การดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือก

   ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปัญญาตะวันออก:มิติความหลากหลายกับการผสมผสานสู่บำบัดทางการพยาบาลและการเตรียมตัวสู่อาเซี่ยน"..

  : แพทย์แผนไทย,11-เม.ย.-2557$,อ่าน 44,
 • การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน

   ด้วยขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดเจ็บป่วยที่เกิดจากอากาศร้อน ทางกรมควบคุมโรคจึงออกประกาศแจ้งเตือน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการป..

  : โรคติดต่อ,10-เม.ย.-2557$,อ่าน 32,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประชุม-อบรม

 • ติวเข้มเพื่อสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาการแพทย์แผนไทยเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ..

  : แพทย์แผนไทย,24-ก.พ.-2557$,อ่าน 134,
 • ไฟล์เอกสารประชุมตัวชี้วัด,ตรวจราชการ 7ม.ค.57

    ไฟล์เอกสารประชุมตัวชี้วัด,ตรวจราชการ 7ม.ค.57 ..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,08-ม.ค.-2557$,อ่าน 380,
 • คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี2557

    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงราย ขอนำส่งคู่มือการดำเนินงาน รร.ส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557 มาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินต่อไป โดยสามารถ download ได้ตาม link ที่แนบมานี้ หรือสาม..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,08-พ.ย.-2556$,อ่าน 350,
 • การอบรมเพิ่มทักษะการตรวจวินัจฉัยและรักษาโรค

    การอบรมเพิ่มทักษะการตรวจวินัจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑..

  : แพทย์แผนไทย,04-พ.ย.-2556$,อ่าน 255,
 • การฝึกอบรมเรื่อง เซลล์บำบัด

    ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง เซลล์บำบัด นานาชาติ (ครั้งที่๒)..

  : แพทย์แผนไทย,25-ต.ค.-2556$,อ่าน 134,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศร่างTORโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA

   ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 22/04/2557-28/04/2557 ..

  : พัสดุ,22-เม.ย.-2557$,อ่าน 3,
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่สอง)

   ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่สอง) ขายเอกสารประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2557 ยื่นเอกสารวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 13..

  : พัสดุ,21-เม.ย.-2557$,อ่าน 13,
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการเสนอราคา

   ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการเสนอราคาอาคารแพทย์แผนไทย ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ในวันที่ 11 เมษายน 2557 จากเวลา 14.00 น. เป็นเวลา 08.30 น. ..

  : พัสดุ,09-เม.ย.-2557$,อ่าน 13,
 • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) (ครั้งที่สอง) จำนวน ๑ เครื่อง

   สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) (ครั้งที่สอง) จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ประกาศ 09/04/2557 ถึงวันที่ 22/04/2557 เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23/04/2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไ..

  : พัสดุ,09-เม.ย.-2557$,อ่าน 28,
 • ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่สอง)

   ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่สอง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 26/03/2557-31/03/2557 ..

  : พัสดุ,26-มี.ค.-2557$,อ่าน 37,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   บทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ


  รับ “มลพิษ” ขณะตั้งครรภ์ อาจส่งผลให้ “ลูกเป็นออทิสติก”

  ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยระดับชาติครั้งแรกที่ทำการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างปริมาณมลภาวะและความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ “ผลการวิจัยชิ้นนี้ยิ่งเพิ่มความ..

  : ประชาสัมพันธ์,24-มิ.ย.-2556,อ่าน 309, 

  ความหวานทำร้ายหัวใจ

  นักวิจัยชาวอเมริกันกล่าวเตือนว่า การชอบกินหวานเป็นอันตรายต่อหัวใจ หากกินมากจะเท่ากับปล่อยตัวเองเดินทางไปตามหนทางของการเป็นโรคหัวใจล้มเหลว นักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ..

  : ประชาสัมพันธ์,24-มิ.ย.-2556,อ่าน 284, 

  สารกันบูดใน "ซอสพริก"

  “ซอสพริก” หนึ่งในเครื่องปรุงรสอาหาร ที่หลายคนชื่นชอบรับประทานคู่กับไก่ทอด หรือสเต๊ก แบบคนตะวันตก เฝอแบบคนเวียดนาม หรือกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แบบคนไทย เป็นเครื่องปรุงสำหรับเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยถูกปาก ..

  : ประชาสัมพันธ์,24-มิ.ย.-2556,อ่าน 370, 

  แนะ 4 นิสัยลดเสี่ยงตายก่อนวัย

  อยากห่างไกลโรคหัวใจและมีชีวิตยืนยาวขึ้นทำได้ง่ายๆ ด้วยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ แล้วฝึกนิสัย 4 อย่างเป็นประจำ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึง 80% ความเสี่ยงที่วัดกันเป็นตัวเลขได้นี้ ..

  : ประชาสัมพันธ์,18-มิ.ย.-2556,อ่าน 491, 

  เปลี่ยนอาหารการกินสู้มะเร็ง

  มหาวิทยาลัยยูซี ซานฟรานซิสโก ของสหรัฐฯ พบว่าบุรุษที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งของต่อมลูกหมากสามารถจะช่วยตัวเองให้มีอัตรารอดสูงขึ้นอีกมากได้ หากว่าจะเปลี่ยนนิสัยการกินเสียใหม โดยเปลี่ยนมากินไขมันจากพืช เช่น ..

  : ประชาสัมพันธ์,18-มิ.ย.-2556,อ่าน 553, 

    * ดูบทความย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  ภก.ปกรชัย ดีเป็นธรรม
  เภสัชกรเชี่ยวชาญ

  นายหณุสิทธิ์ เหมืองหม้อ
  หัวหน้างาน : ระบาดวิทยา

   สำรวจความคิดเห็น

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 1 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 89570 คน
 • ∼ เมื่อวาน 337 คน

  ∼ วันนี้ 302 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 7340 คน

  ∼ เดือนนี้ 4593 คน

 • สมาชิก 1222 คน
 •  ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

  จองรถสำนักงาน

  จองห้องประชุมสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ

  Untitled Document

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  กลุ่มงานใน สสจ.

  สสอ.

  รพ.

  อื่นๆ