news ระบบจัดการข่าว

22-ตุลาคม-2014

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # พระราชดำรัสในหลวง :) เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยว เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีต เราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำ มากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว ประกาศ :
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ (ครบ 10 ปี) และการต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล 
 • ตาม พรบ.สถานบริการ ปี 2551 มาตรา 20 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกปี ประกอบกับมาตรา 19 ได้กำหนดให้ใบประกอบการสถานพยาบาลใช้ได้ถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 10 นับแต่ปีที่ออกใบ..

  : บริหารทั่วไป,21-ต.ค.-2557,อ่าน 16, 
 • หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตขายยาเพื่อใช้ปี 2558 
 • ..

  : คุ้มครองผู้บริโภค,14-ต.ค.-2557,อ่าน 38, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ (ครบ 10 ปี) และการต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

    ตาม พรบ.สถานบริการ ปี 2551 มาตรา 20 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกปี ประกอบกับมาตรา 19 ได้กำหนดให้ใบประกอบการสถานพยาบาลใช้ได้ถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 10 นับแต่ปีที่ออกใบ..

  : บริหารทั่วไป,21-ต.ค.-2557$,อ่าน 16,
 • ขอเชิญนำเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ เข้ามานำเสนอให้กำหนดร่าง TOR และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

   ขอเชิญนำเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ เข้ามานำเสนอให้กำหนดร่าง TOR และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ (ชั้นสอง) สำน..

  : พัสดุ,14-ต.ค.-2557$,อ่าน 14,
 • หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตขายยาเพื่อใช้ปี 2558

    ..

  : คุ้มครองผู้บริโภค,14-ต.ค.-2557$,อ่าน 38,
 • ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ 4 ประตู

    ..

  : ประชาสัมพันธ์,07-ต.ค.-2557$,อ่าน 76,
 • ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558

   ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 ฉบับปรับปรุง ณ 30 กย.57 และรายละเอียด Templete ตัวชี้วัดปี 2558 ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,06-ต.ค.-2557$,อ่าน 201,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประชุม-อบรม

 • เอกสารประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อฯ

   เอกสารประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อฯ..(กรณีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดจาก website ของสสจ.ได้ค่ะ )..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,26-ส.ค.-2557$,อ่าน 95,
 • เอกสารประกอบการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงเด็ก

    เอกสารประกอบการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงเด็กฯ โดย อ.มูมู่, อ.สง่า..วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,26-ส.ค.-2557$,อ่าน 91,
 • โครงการอบรมเรื่อง แนวทางใหม่การควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

    ... ..

  : โรคติดต่อ,03-ก.ค.-2557$,อ่าน 196,
 • ไฟล์นำเสนอประชุมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

    .... ..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,03-ก.ค.-2557$,อ่าน 142,
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

    ตามไฟล์ที่แนบ ..

  : โรคติดต่อ,03-ก.ค.-2557$,อ่าน 159,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้นพื้น จำนวน 1 เครื่อง

   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง พร้อมราคากลาง วันประกาศ-วันสิ้นสุด 22/10/2557-03/11/2557 เปิดซองสอบราคา 05/11/2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ..

  : พัสดุ,22-ต.ค.-2557$,อ่าน 1,
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด

   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด จำนวน 1 เครื่องและราคากลาง ประกาศวันที่ 22/10/2557-03/11/2557 เปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 05/11/2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ..

  : พัสดุ,21-ต.ค.-2557$,อ่าน 4,
 • ประกาศราคากลางและประกาศร่างTORการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจงบปี58

   ประกาศราคากลางและประกาศร่างTORการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 5 เครื่อง วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 21/10/2557-28/10/2557 ..

  : พัสดุ,21-ต.ค.-2557$,อ่าน 4,
 • ประกาศราคากลางและประกาศร่างTORการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สฯงบปี58

   ประกาศราคากลางและประกาศร่างTORการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๒ ชุด ประกาศ/วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 21/10/2558-28/10/2558 ..

  : พัสดุ,21-ต.ค.-2557$,อ่าน 5,
 • ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

   ประกาศสอบราคาซื้อรถโดดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2..

  : พัสดุ,21-ต.ค.-2557$,อ่าน 5,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   บทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ


  6 เมนูเพิ่มภูมิคุ้มกันรับหน้าหนาว

  โรคไข้หวัด เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ จมูกและคอ โรคนี้มักพบมากในหน้าหนาว เพราะความชื้นต่ำและอากาศเย็น เกิดขึ้นได้จากการสูดดมอากาศที่มีเชื้อ..

  : ประชาสัมพันธ์,16-ต.ค.-2557,อ่าน 22, 

  พลังอันน่าอัศจรรย์ของการเดิน

  การเดินมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับความสุขของเรา บางครั้ง การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดได้ อย่างในกรณีของการเดิน ซึ่งนับเป็นรูปแบบของการออกกำลังยืดเส้นยืดสายที่ง่ายที่สุด การเด..

  : ประชาสัมพันธ์,08-ต.ค.-2557,อ่าน 23, 

  กระดาษทิชชูก่อมะเร็งจริงหรือ

  เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีข่าวที่สร้างความตกอกตกใจแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคุณแม่บ้านที่รักสุขภาพ ที่นิยมใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันจากของทอดก่อนการบริโภค ด้วยเกรงว่าน้ำมันที่ตกค้างในของท..

  : ประชาสัมพันธ์,18-ก.ย.-2557,อ่าน 90, 

  เชื้อโรคจิ๋วหน้าฝน

  ในช่วงหน้าฝนมักทำให้พื้นดินเปียกและชื้นแฉะ บางครั้งอาจเกิดน้ำท่วมขัง โอกาสที่เท้าและขาจะติดเชื้อโรคหรือได้รับปรสิตบางชนิดย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย เรามาดูกันว่าในพื้นดินและแหล่งน้ำที่เหมือนว่า..

  : ประชาสัมพันธ์,10-ก.ย.-2557,อ่าน 61, 

  6 วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรค ‘ตาแดง’

  “โรคตาแดง” ถือเป็นอีกโรคหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆ เชื่อได้ว่าเกือบทุกคนอาจจะต้องเคยผ่านประสบการณ์การเป็นโรคตาแดงกันมาบ้าง และที่จะมีการพูดถึงเป็นประจำสมัยตอนเป็นเด็กก็คือ เมื่อเพื่อนเป็นโรคตาแดงแล้วห้าม..

  : ประชาสัมพันธ์,29-ส.ค.-2557,อ่าน 94, 

    * ดูบทความย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  -
  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

  นางวนิดา ริ้วสุวรรณ
  หัวหน้างาน : การเงินและบัญชี

   สำรวจความคิดเห็น

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 9 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 103719 คน
 • ∼ เมื่อวาน 313 คน

  ∼ วันนี้ 230 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 8116 คน

  ∼ เดือนนี้ 5518 คน

 • สมาชิก 1334 คน
 •  ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

  จองรถสำนักงาน

  จองห้องประชุมสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ

  Untitled Document

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  กลุ่มงานใน สสจ.

  สสอ.

  รพ.

  อื่นๆ