news ระบบจัดการข่าว

31-มกราคม-2015

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # พระราชดำรัสในหลวง :) อย่าระดมสมอง เพราะไอเดียดีๆใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น ประกาศ : 11
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • เอกสารนำเสนอ การประชุมชี้แจง ตัวชี้วัด / ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2558  
 • เอกสารนำเสนอ การประชุมชี้แจง ตัวชี้วัด / ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2558 ..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,27-ม.ค.-2558,อ่าน 91, 
 • ไฟล์นำเสนอประชุมงานข้อมูล 26 ม.ค. 2558 
 • ไฟล์นำเสนอประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด โดยงานข้อมูลวันที่ 26 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,26-ม.ค.-2558,อ่าน 52, 
 • ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "The Global Struggle against Infectious Disease" 
 • ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "The Global Struggle against Infectious Disease"..

  : โรคติดต่อ,26-ม.ค.-2558,อ่าน 17, 
 • ค่าธรรมเนียมการให้บริการและออกเอกสารรับรองการให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการและการออกเอกสารรับรองการให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ ..

  : โรคติดต่อ,26-ม.ค.-2558,อ่าน 31, 
 • ประกาศการจัดสรรโควตาหลักสูตรต่างๆ ในภาพรวมจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 
 • ..

  : ทรัพยากรบุคคล,26-ม.ค.-2558,อ่าน 108, 
 • การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 • ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 1-4 ไปรายงานตัวในวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย..

  : ทรัพยากรบุคคล,24-ม.ค.-2558,อ่าน 133, 
 • ไฟล์นำเสนอประชุมชี้แจงตรวจราชการ 22 ม.ค.58 
 • ไฟล์นำเสนอประชุมชี้แจงตรวจราชการ 22 ม.ค.58..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,22-ม.ค.-2558,อ่าน 58, 
 • ประชาสัมพันธ์ การอบรมเรื่อง "การตรวจวินิจฉัยพยาธิลำไส้ที่ก่อให้เกิดโรคและฉวยโอกาส" 
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจวินิจฉัยพยาธิลำไส้ที่ก่อให้เกิดโรคและฉวยโอกาส" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพยาธิลำไส้ที่พบในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโรคเอดส์ ..

  : โรคติดต่อ,22-ม.ค.-2558,อ่าน 19, 
 • เอกสารการประชุมทางไกล(vdo conference)อายุคาดเฉลี่ยและอายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดีของประชากรไทย  
 • เอกสารการประชุมทางไกล(vdo conference)อายุคาดเฉลี่ยและอายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดีของประชากรไทย ..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,21-ม.ค.-2558,อ่าน 30, 
 • เอกสารอบรมฟื้นฟูความรู้โรคเรื้อน 12-13 มกราคม 2558 
 • เอกสารอบรมฟื้นฟูความรู้โรคเรื้อน 12-13 มกราคม 2558..

  : โรคติดต่อ,21-ม.ค.-2558,อ่าน 28, 
 • เอกสารประกอบการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย 
 • เอกสารประกอบการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย 19 มกราคม 2558 ณ โรงแรมวังคำ..

  : โรคติดต่อ,21-ม.ค.-2558,อ่าน 37, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • ไฟล์นำเสนอประชุมงานข้อมูล 26 ม.ค. 2558

    ไฟล์นำเสนอประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด โดยงานข้อมูลวันที่ 26 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,26-ม.ค.-2558$,อ่าน 52,
 • ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "The Global Struggle against Infectious Disease"

   ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "The Global Struggle against Infectious Disease"..

  : โรคติดต่อ,26-ม.ค.-2558$,อ่าน 17,
 • ค่าธรรมเนียมการให้บริการและออกเอกสารรับรองการให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ

   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการและการออกเอกสารรับรองการให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ ..

  : โรคติดต่อ,26-ม.ค.-2558$,อ่าน 31,
 • ประกาศการจัดสรรโควตาหลักสูตรต่างๆ ในภาพรวมจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558

    ..

  : ทรัพยากรบุคคล,26-ม.ค.-2558$,อ่าน 108,
 • การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

    ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 1-4 ไปรายงานตัวในวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย..

  : ทรัพยากรบุคคล,24-ม.ค.-2558$,อ่าน 133,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลีนิค ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลีนิค ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ราคาชุดละ 500 บา..

  : พัสดุ,28-ม.ค.-2558$,อ่าน 10,
 • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่สอง)

   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่สอง) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และยื่นซองเสนอราคาไ้ดที่ งานธุรการ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณส..

  : พัสดุ,19-ม.ค.-2558$,อ่าน 19,
 • แก้ไขประกาศสอบราคา

    ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลดอยหลวง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ซึ่งกำหนดยื่นซองตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ..

  : พัสดุ,16-ม.ค.-2558$,อ่าน 22,
 • ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ (ครั้งที่สอง)

   ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ (ครั้งที่สอง) จำนวน 5 เตียง ผู้ใสใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และยื่นซอ..

  : พัสดุ,14-ม.ค.-2558$,อ่าน 16,
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) 1 หลัง ก่อสร้าง ณ รพ.แม่จัน จ.เชียงราย

    จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 1๒ ครอบครัว(จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รวม ๒ หลัง โ..

  : พัสดุ,09-ม.ค.-2558$,อ่าน 35,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  นพ.ธวัชชัย ใจคำวัง
  รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

  นางวิภา มีนิสสัย
  หัวหน้างาน : งานข้อมูลและประเมินผล

   ข่าว


   ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ


   ระบบสารสนเทศ

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 6 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 111483 คน
 • ∼ เมื่อวาน 367 คน

  ∼ วันนี้ 185 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 9253 คน

  ∼ เดือนนี้ 9365 คน

 • สมาชิก 1391 คน