news ระบบจัดการข่าว

28-ธันวาคม-2014

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # พระราชดำรัสในหลวง :) เราไม่ได้ต่อสู้กับ “คนโหดร้าย” แต่เราต่อสู้กับ “ความโหดร้าย” ในตัวคน ประกาศ : 11
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล วันที่ 24 ธ.ค.57 
 • เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล วันที่ 24 ธ.ค.57..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,26-ธ.ค.-2557,อ่าน 21, 
 • เอกสารประชุมพัฒนาความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคโดยใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) 
 • เอกสารประชุมพัฒนาความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคโดยใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ และท้องถิ่น วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ รร.โพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.เช..

  : โรคติดต่อ,24-ธ.ค.-2557,อ่าน 29, 
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 • ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ลำดับที่ 1-2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างฯ ในวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เชียงราย..

  : ทรัพยากรบุคคล,22-ธ.ค.-2557,อ่าน 246, 
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)การจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ 
 • ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ ๑. ความเป็นมา ตามที่โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สถานบริการสาธารณ..

  : พัสดุ,20-ธ.ค.-2557,อ่าน 30, 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขชุมชนและสาขาทันตสาธารณสุข หลักสูตร 4 ปี)  
 • ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เ ..

  : ทรัพยากรบุคคล,19-ธ.ค.-2557,อ่าน 176, 
 • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 2558 อัพเดทวันที่ 18 ธ.ค 57 
 • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 2558 อัพเดทวันที่ 18 ธ.ค 57 ..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,18-ธ.ค.-2557,อ่าน 85, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

  เอกสารประชุมพัฒนาความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคโดยใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)

   เอกสารประชุมพัฒนาความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคโดยใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ และท้องถิ่น วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ รร.โพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.เช..

  : โรคติดต่อ,24-ธ.ค.-2557$,อ่าน 29,
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

   ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ลำดับที่ 1-2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างฯ ในวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เชียงราย..

  : ทรัพยากรบุคคล,22-ธ.ค.-2557$,อ่าน 246,
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขชุมชนและสาขาทันตสาธารณสุข หลักสูตร 4 ปี)

   ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เ ..

  : ทรัพยากรบุคคล,19-ธ.ค.-2557$,อ่าน 176,
 • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 2558 อัพเดทวันที่ 18 ธ.ค 57

   ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 2558 อัพเดทวันที่ 18 ธ.ค 57 ..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,18-ธ.ค.-2557$,อ่าน 85,
 • Download ประมาณการเป้าหมายฉีดวัคซีน dT กลุ่ม 20-50ปี

    Download ประมาณการเป้าหมายฉีดวัคซีน dT กลุ่ม 20-50ปี ล่าสุด หากมีปัญหาแจ้งงานข้อมูล 053910351 รหัสผ่านแจ้งทา facebook กลุ่ม jhcis 21 แฟ้ม..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,17-ธ.ค.-2557$,อ่าน 350,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด พร้อมประกาศราคากลาง

   ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด ประกาศพร้อมยื่นซองสอบราคาซื้อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09..

  : พัสดุ,26-ธ.ค.-2557$,อ่าน 8,
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)การจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ

   ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก ชนิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ ๑. ความเป็นมา ตามที่โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สถานบริการสาธารณ..

  : พัสดุ,20-ธ.ค.-2557$,อ่าน 30,
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง ณ รพ.ดอยหลวง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

    ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ก่อสร..

  : พัสดุ,13-ธ.ค.-2557$,อ่าน 31,
 • ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 Lux หลอด LED

   ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่องสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 Lux หลอด LED จำนวน 1 ชุด ประกาศพร้อมยื่นซองสอบราคาซื้อ09/12/2557-19/12/2557 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22/12/2557 ต..

  : พัสดุ,09-ธ.ค.-2557$,อ่าน 33,
 • ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ

   ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิต (CBC) ชนิดเครื่องอัตโนมัติ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่วันที่ 9-19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. แ..

  : พัสดุ,09-ธ.ค.-2557$,อ่าน 32,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  ภก.ปกรชัย ดีเป็นธรรม
  เภสัชกรเชี่ยวชาญ

  นายสนิท อินทะรังษี
  หัวหน้างาน : ประชาสัมพันธ์

   ข่าว


   ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ


   ระบบสารสนเทศ

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 3 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 108707 คน
 • ∼ เมื่อวาน 178 คน

  ∼ วันนี้ 67 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 9643 คน

  ∼ เดือนนี้ 8408 คน

 • สมาชิก 1377 คน