news ระบบจัดการข่าว

17-กันยายน-2014

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # พระราชดำรัสในหลวง :) ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น ประกาศ :
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๑๕ 
 • การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๑๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก..

  : แพทย์แผนไทย,08-ก.ย.-2557,อ่าน 91, 
 • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย 
 • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.๒๕๕๗ -๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)..

  : แพทย์แผนไทย,08-ก.ย.-2557,อ่าน 59, 
 • การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๓) 
 • การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)..

  : แพทย์แผนไทย,08-ก.ย.-2557,อ่าน 27, 
 • รับสมัครคนพิการเข้าเรียนคอมฯ 
 • .... ..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,03-ก.ย.-2557,อ่าน 59, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๑๕

    การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๑๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก..

  : แพทย์แผนไทย,08-ก.ย.-2557$,อ่าน 91,
 • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.๒๕๕๗ -๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)..

  : แพทย์แผนไทย,08-ก.ย.-2557$,อ่าน 59,
 • การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๓)

    การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)..

  : แพทย์แผนไทย,08-ก.ย.-2557$,อ่าน 27,
 • รับสมัครคนพิการเข้าเรียนคอมฯ

   .... ..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,03-ก.ย.-2557$,อ่าน 59,
 • แก้ไขการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีเฉพาะตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

   แก้ไขการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เฉพาะตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โดยลำดับที่1-5 มารายงานตัวในวันที่ 28 ส.ค.57เวลา08.30 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,27-ส.ค.-2557$,อ่าน 306,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประชุม-อบรม

 • เอกสารประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อฯ

   เอกสารประกอบการประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อฯ..(กรณีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดจาก website ของสสจ.ได้ค่ะ )..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,26-ส.ค.-2557$,อ่าน 59,
 • เอกสารประกอบการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงเด็ก

    เอกสารประกอบการประชุม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงเด็กฯ โดย อ.มูมู่, อ.สง่า..วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,26-ส.ค.-2557$,อ่าน 54,
 • โครงการอบรมเรื่อง แนวทางใหม่การควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

    ... ..

  : โรคติดต่อ,03-ก.ค.-2557$,อ่าน 150,
 • ไฟล์นำเสนอประชุมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

    .... ..

  : ส่งเสริมสุขภาพ,03-ก.ค.-2557$,อ่าน 92,
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

    ตามไฟล์ที่แนบ ..

  : โรคติดต่อ,03-ก.ค.-2557$,อ่าน 115,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล (ครั้งที่สอง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล (ครั้งที่สอง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ เตียง กำหนดยื่นเอกสารวันที่ 25 ก.ย. 57 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. กำหนดเสนอร..

  : พัสดุ,16-ก.ย.-2557$,อ่าน 8,
 • ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล(ครั้งที่สอง)

   ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล (ครั้งที่สอง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 05/09/2557-09/09/2557 ..

  : พัสดุ,05-ก.ย.-2557$,อ่าน 18,
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ

   ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ ประกาศพร้อมขายเอกสารประกวดราคาซื้อ28/08/2557 ถึงวันที่ 03/09/2557 กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 08/09/..

  : พัสดุ,27-ส.ค.-2557$,อ่าน 38,
 • ประกาศสอบราคาเช่าเหมาวงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

   ประกาศสอบราคาเช่าเหมาวงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๑ รายการ ประกาศ/ยื่นซองสอบราคาวันที่ 26/08/2557ถึงวันที่ 05/09/2557 เปิดซองสอบราคาวันที่ 08/10/2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นตันไป ..

  : พัสดุ,26-ส.ค.-2557$,อ่าน 24,
 • ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาเช่า ระหว่างวันที่ 18/08/2557 ถึง 26/08/2557 ราคาชุดละ500.-บาท ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ..

  : พัสดุ,17-ส.ค.-2557$,อ่าน 45,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   บทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ


  เชื้อโรคจิ๋วหน้าฝน

  ในช่วงหน้าฝนมักทำให้พื้นดินเปียกและชื้นแฉะ บางครั้งอาจเกิดน้ำท่วมขัง โอกาสที่เท้าและขาจะติดเชื้อโรคหรือได้รับปรสิตบางชนิดย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย เรามาดูกันว่าในพื้นดินและแหล่งน้ำที่เหมือนว่า..

  : ประชาสัมพันธ์,10-ก.ย.-2557,อ่าน 16, 

  6 วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรค ‘ตาแดง’

  “โรคตาแดง” ถือเป็นอีกโรคหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆ เชื่อได้ว่าเกือบทุกคนอาจจะต้องเคยผ่านประสบการณ์การเป็นโรคตาแดงกันมาบ้าง และที่จะมีการพูดถึงเป็นประจำสมัยตอนเป็นเด็กก็คือ เมื่อเพื่อนเป็นโรคตาแดงแล้วห้าม..

  : ประชาสัมพันธ์,29-ส.ค.-2557,อ่าน 40, 

  คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

  จากกรณีพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ กินี ไลบีเรีย เซียร์ร่าเลโอน และเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย นั้น สำหรับในประเทศไทย ยังไม่เคยพบมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไ..

  : ประชาสัมพันธ์,28-ส.ค.-2557,อ่าน 30, 

  ประโยชน์จากกล้วย 4 วัย

  กล้วย ผลไม้ที่ใครๆ ก็ชอบ แต่ทราบกันหรือเปล่าว่า กล้วยแต่ละแบบนั้นก็ให้ประโยชน์ต่างกัน 1. กล้วยดิบ มีสารฝาดสมานชื่อ แทนนิน ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ช่วยป้องกั..

  : ประชาสัมพันธ์,21-ส.ค.-2557,อ่าน 68, 

  7 นิสัย สร้างปัญหาเพิ่มหน้าท้อง

  คงไม่ดีแน่หากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคุณนั้น ส่งผลให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงไป จนหลากคนต้องร้องทักขณะแหวกว่ายอยู่ริมสระ โดยเฉพาะ "ห่วงยางหน้าท้อง" ที่ได้มาจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ หรือแม้..

  : ประชาสัมพันธ์,14-ส.ค.-2557,อ่าน 59, 

    * ดูบทความย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  ทพ.โคสิต อบสุวรรณ
  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

  นายสนิท อินทะรังษี
  หัวหน้างาน : ประชาสัมพันธ์

   สำรวจความคิดเห็น

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 4 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 101588 คน
 • ∼ เมื่อวาน 331 คน

  ∼ วันนี้ 254 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 9824 คน

  ∼ เดือนนี้ 4456 คน

 • สมาชิก 1311 คน
 •  ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

  จองรถสำนักงาน

  จองห้องประชุมสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ

  Untitled Document

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  กลุ่มงานใน สสจ.

  สสอ.

  รพ.

  อื่นๆ