news ระบบจัดการข่าว

30-กรกฎาคม-2015

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # - ประกาศ :) 141
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสสอ.เวียงป่าเป้า 
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสสอ.เวียงป่าเป้า ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ ..

  : ทรัพยากรบุคคล,23-ก.ค.-2558,อ่าน 142, 
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดรพ.เวียงแก่น 
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดรพ.เวียงแก่น ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ ..

  : ทรัพยากรบุคคล,22-ก.ค.-2558,อ่าน 189, 
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดรพ.เวียงป่าเป้า 
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดรพ.เวียงป่าเป้า ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์ที่แน..

  : ทรัพยากรบุคคล,22-ก.ค.-2558,อ่าน 171, 
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา 
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดโรงพยาบาลเทิง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้..

  : ทรัพยากรบุคคล,20-ก.ค.-2558,อ่าน 107, 
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร สังกัดโรงพยาบาลเทิง ..

  : ทรัพยากรบุคคล,20-ก.ค.-2558,อ่าน 51, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสสอ.เวียงป่าเป้า

   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสสอ.เวียงป่าเป้า ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ ..

  : ทรัพยากรบุคคล,23-ก.ค.-2558$,อ่าน 142,
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดรพ.เวียงแก่น

   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดรพ.เวียงแก่น ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ ..

  : ทรัพยากรบุคคล,22-ก.ค.-2558$,อ่าน 189,
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดรพ.เวียงป่าเป้า

   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดรพ.เวียงป่าเป้า ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์ที่แน..

  : ทรัพยากรบุคคล,22-ก.ค.-2558$,อ่าน 171,
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา

   ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดโรงพยาบาลเทิง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้..

  : ทรัพยากรบุคคล,20-ก.ค.-2558$,อ่าน 107,
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

   ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร สังกัดโรงพยาบาลเทิง ..

  : ทรัพยากรบุคคล,20-ก.ค.-2558$,อ่าน 51,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวัน..

  : พัสดุ,16-ก.ค.-2558$,อ่าน 46,
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 11 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 11 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2..

  : พัสดุ,16-ก.ค.-2558$,อ่าน 38,
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ รายการ

   ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ รายการ เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร..

  : พัสดุ,30-มิ.ย.-2558$,อ่าน 78,
 • ประกาศร่างTORโครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography)พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS)และราคากลาง

   ประกาศร่างTORโครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล(Computed Radiography)พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PADS) และราคากลาง จำนวน ๑ รายการ วันที่ประกาศ/วันสิ้นสุดรับฟังค..

  : พัสดุ,23-มิ.ย.-2558$,อ่าน 74,
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ชั้น 2 และยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานธุรการชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 มิถุนายน 2..

  : พัสดุ,15-มิ.ย.-2558$,อ่าน 74,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  ภก.ปกรชัย ดีเป็นธรรม
  เภสัชกรเชี่ยวชาญ

  นางสุรีย์ ลิขิตลิขสิทธิ์
  หัวหน้ากลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

   ข่าว


   ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ


   ระบบสารสนเทศ

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 3 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 120662 คน
 • ∼ เมื่อวาน 333 คน

  ∼ วันนี้ 106 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 10267 คน

  ∼ เดือนนี้ 8727 คน

 • สมาชิก 1421 คน