news ระบบจัดการข่าว

03-มีนาคม-2015

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # พระราชดำรัสในหลวง :) อย่าระดมสมอง เพราะไอเดียดีๆใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น ประกาศ :
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • รายงานการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2558 
 • รายงานสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 - 2558 ประกอบด้วย ไฟล์ word และ ไฟล์ นำเสนอ ..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,02-มี.ค.-2558,อ่าน 8, 
 • ไฟล์นำเสนอการประชุม คณะทำงานระบบบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงราย เมื่อ 27 ก.พ. 2558 (Service Plan) 
 • ไฟล์นำเสนอการประชุม คณะทำงานระบบบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงราย เมื่อ 27 ก.พ. 2558 (Service Plan)..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,02-มี.ค.-2558,อ่าน 9, 
 • ไฟล์นำเสนอการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 • ไฟล์นำเสนอการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,02-มี.ค.-2558,อ่าน 17, 
 • เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุข 
 • ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่สธ.0920.05/ว254 ศูนย์อนามัยที่ 10 แจ้งเลื่อนการประชุม จากวันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นวันที 16 มีนาคม 2558 สถานที่เดิม ..

  : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ,27-ก.พ.-2558,อ่าน 22, 
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 
 • เกณ ฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,27-ก.พ.-2558,อ่าน 21, 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลพญาเม็งราย 
 • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชงโค โรงพยาบาลพญาเม็งราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,25-ก.พ.-2558,อ่าน 100, 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลเทิง 
 • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเทิง ..

  : ทรัพยากรบุคคล,25-ก.พ.-2558,อ่าน 90, 
 • การฝึกอบรมเรื่องการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม วันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ค่าลงทะเบียน คนละ 10,000 บาท ..

  : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ,25-ก.พ.-2558,อ่าน 12, 
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีน MR แก่ประชากรกลุ่มอายุ 2 ปีครึ่งถึง 7ปีและติดตามการให้วัคซีน dTฯ 
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีน MR แก่ประชากรกลุ่มอายุ 2 ปีครึ่งถึง 7ปีและติดตามการให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20-50 ปี ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ..

  : โรคติดต่อ,25-ก.พ.-2558,อ่าน 84, 
 • สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดเชียงราย 
 • สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดเชียงราย..

  : เอดส์,25-ก.พ.-2558,อ่าน 22, 
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.แม่ฟ้าหลวง 
 • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง..

  : ทรัพยากรบุคคล,24-ก.พ.-2558,อ่าน 86, 
 • โรงพยาบาลเทิงรับสมัครบุคคลในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ-งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเทิง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. - 6 มี.ค.58 ..

  : ทรัพยากรบุคคล,23-ก.พ.-2558,อ่าน 62, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • รายงานการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2558

   รายงานสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 - 2558 ประกอบด้วย ไฟล์ word และ ไฟล์ นำเสนอ ..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,02-มี.ค.-2558$,อ่าน 8,
 • ไฟล์นำเสนอการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

    ไฟล์นำเสนอการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,02-มี.ค.-2558$,อ่าน 17,
 • เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุข

    ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่สธ.0920.05/ว254 ศูนย์อนามัยที่ 10 แจ้งเลื่อนการประชุม จากวันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นวันที 16 มีนาคม 2558 สถานที่เดิม ..

  : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ,27-ก.พ.-2558$,อ่าน 22,
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558

   เกณ ฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558..

  : ยุทธศาสตร์ฯ,27-ก.พ.-2558$,อ่าน 21,
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลพญาเม็งราย

   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชงโค โรงพยาบาลพญาเม็งราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,25-ก.พ.-2558$,อ่าน 100,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 02/03/2558-05/03..

  : พัสดุ,02-มี.ค.-2558$,อ่าน 6,
 • ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๔ ชุด (ขอแก้ไขข้อมูลเป็น ๔ ชุด)

   ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 02/03/2558-05/03/2558 ..

  : พัสดุ,02-มี.ค.-2558$,อ่าน 4,
 • ประกาศ TOR เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 02/03/2558-05/03/2558 ..

  : พัสดุ,02-มี.ค.-2558$,อ่าน 3,
 • ประกาศร่างTORประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง

   ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 02/03/2558-05/03/2558 ..

  : พัสดุ,02-มี.ค.-2558$,อ่าน 3,
 • ประกาศร่างTORน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๘ รายการ (ฉบับปรับปรุง)

   ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง) วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 17/02/2558-20/02/2558 ..

  : พัสดุ,17-ก.พ.-2558$,อ่าน 37,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  นพ.ธวัชชัย ใจคำวัง
  รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

  นายกนกพิชญ์ เปลี่ยนพานิช
  หัวหน้ากลุ่มงาน : นิติการ

   ข่าว


   ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ


   ระบบสารสนเทศ

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 1 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 106751 คน
 • ∼ เมื่อวาน 476 คน

  ∼ วันนี้ 22 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 6828 คน

  ∼ เดือนนี้ 691 คน

 • สมาชิก 1355 คน