news ระบบจัดการข่าว

27-มีนาคม-2015

Untitled Document ระบบจัดการข่าว  # - ประกาศ :)
ระบบจัดการข่าว

 กิจกรรม

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ระบบจัดการข่าว

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง ] * Save Pictrue

 ปักหมุด

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน 
 • ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,27-มี.ค.-2558,อ่าน 12, 
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาล 
 • ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา09.00น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,27-มี.ค.-2558,อ่าน 12, 
 • เชิญร่วมงาน "วิถีข้าว วิถีไทย" 
 • ..

  : ประชาสัมพันธ์,24-มี.ค.-2558,อ่าน 31, 
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการอนุบาลปลอดโรค 
 • ..

  : โรคติดต่อ,23-มี.ค.-2558,อ่าน 37, 
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
 • ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ใน วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 08.30น. ..

  : ทรัพยากรบุคคล,23-มี.ค.-2558,อ่าน 147, 
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า 
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ-งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ..

  : ทรัพยากรบุคคล,23-มี.ค.-2558,อ่าน 188, 
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ครั้งที่ 1 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน 
 • ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินครั้งที่2ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,23-มี.ค.-2558,อ่าน 149, 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาล 
 • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา09.00น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,20-มี.ค.-2558,อ่าน 195, 
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ 
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ และการเสนอผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ..

  : โรคติดต่อ,19-มี.ค.-2558,อ่าน 48, 
 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน 
 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชน..

  : โรคติดต่อ,19-มี.ค.-2558,อ่าน 54, 
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 • ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย..

  : ทรัพยากรบุคคล,18-มี.ค.-2558,อ่าน 287, 
 • แนะนำวิธีการทำและใช้หน้ากากอนามัยในภาวะหมอกควันเกินมาตรฐาน 
 • การแนะนำการทำและใช้หน้ากากอนามัยภาวะหมอกควันเกินมาตรฐาน ..

  : อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ,18-มี.ค.-2558,อ่าน 62, 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 • กำหนดการทดสอบวันที่ 19 มีนาคม 2558..

  : ทรัพยากรบุคคล,17-มี.ค.-2558,อ่าน 261, 

   ข่าว

   ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน

   ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,27-มี.ค.-2558$,อ่าน 12,
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาล

   ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา09.00น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ..

  : ทรัพยากรบุคคล,27-มี.ค.-2558$,อ่าน 12,
 • เชิญร่วมงาน "วิถีข้าว วิถีไทย"

    ..

  : ประชาสัมพันธ์,24-มี.ค.-2558$,อ่าน 31,
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการอนุบาลปลอดโรค

    ..

  : โรคติดต่อ,23-มี.ค.-2558$,อ่าน 37,
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

   ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ใน วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 08.30น. ..

  : ทรัพยากรบุคคล,23-มี.ค.-2558$,อ่าน 147,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   ประกวดราคา-สอบราคา

 • ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อยูนิตทำฟัน (ฉบับปรับปรุง)

   ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 17/03/2558-20/03/2558 ..

  : พัสดุ,17-มี.ค.-2558$,อ่าน 54,
 • ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแลอีดี

    ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 16/03/2558-19/03/2558 ..

  : พัสดุ,16-มี.ค.-2558$,อ่าน 33,
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2558 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 50..

  : พัสดุ,12-มี.ค.-2558$,อ่าน 57,
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 12/03/2558 ขายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.-บ..

  : พัสดุ,12-มี.ค.-2558$,อ่าน 32,
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน

   ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ในวันและเวลา..

  : พัสดุ,11-มี.ค.-2558$,อ่าน 42,
 •   * ดูข่าวย้อนหลัง

   เข้าสู่ระบบ

  login : -

  ชื่อผู้ใช้:

  รหัสผ่าน:

  สมัครใชัระบบ / ลืมรหัสผ่าน
  [ ออกจากระบบ ]

  วิสัยทัศน์

  ค่านิยมร่วมขององค์กร

  " ทีมดี งานดี มีจิตอาสา”

  ผู้บริหาร

  ทพ.โคสิต อบสุวรรณ
  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

  นายหณุสิทธิ์ เหมืองหม้อ
  หัวหน้างาน : ระบาดวิทยา

   ข่าว


   ลงทะเบียน

  เข้าประชุม-อบรม

  ใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน

   Download

  เอกสาร-แบบฟอร์มสำนักงานฯ


   ระบบสารสนเทศ

   Link

    ค้นหารหัสสถานบริการ

  Untitled Document
  ความพึงพอใจในเวปไซต์ของเรา
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้

   
  แสดงผลโหวตทั้งหมด

   สถานะ

 • Page views 197189 ครั้ง
 • Online 2 คน
 • จำนวนคนเยี่ยม 109636 คน
 • ∼ เมื่อวาน 475 คน

  ∼ วันนี้ 378 คน

  ∼ เดือนที่แล้ว 6828 คน

  ∼ เดือนนี้ 10544 คน

 • สมาชิก 1374 คน