รายละเอียด

Back
  กิจกรรม : สธ.ร่วมประชุมรับฟังนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สธ.ร่วมประชุมรับฟังนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน วันนี้ (23 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางเสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามรับฟังนโยบายผู้บริหารศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมี รมว.กระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานการประชุม

Nature
×