รายละเอียด

Back
  กิจกรรม : ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงสุดานี บูรณะเบญจเสถียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายแพทย์คงศักดิ์ ชัยชนะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายให้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Nature
×