รายละเอียด

Back
  กิจกรรม : นพ.สสจ.เชียงราย เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาคารคชสาร สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

นพ.สสจ.เชียงราย เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาคารคชสาร สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย วันนี้ (24 กันยายน 2564) นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนพ.ภชุงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน 2564 โดยจังหวัดเชียงรายตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนในวันนี้ จำนวน 30,000 โดส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน ลดอาการรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาคารคชสาร สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

Nature
×