รายละเอียด

Back
  กิจกรรม : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม มีความประสงค์จะรับวัคซีนฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็ม สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บ "เชียงรายร่วมใจ" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป http://61.19.32.29/covid19cr/web/index.php?r=crprom%2Fcrprom สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

Nature
×