รายละเอียด

Back
  กิจกรรม : นพ.สสจ.เชียงราย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่” ประจำปี 2564

นพ.สสจ.เชียงราย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่” ประจำปี 2564 วันนี้ (24 ก.ย. 64) เวลา 12.00 น. ที่ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้จัดอบรมให้กับผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และรองหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จำนวน 40 ท่าน ซึ่งได้จัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา 3 วัน หลังจากพิธีมอบเกียรติบัตรแล้วท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรฯ อีกด้วย

Nature
×